КонференціїЗапрошуємо 27-28 вересня 2019 року взяти участь у ХХVІI Харківських міжнародних сковородинівських читаннях «Проблема людини в філософії»

Під час конференції планується розглянути такі питання:

 • • Людина як предмет філософського осмислення: антропологічна проблематика в історії філософії.
 • • Г.С. Сковорода про сутність, буття і призначенння людини.
 • • Філософія про життя і смерть. Філософська проблема сенсу людського існування.
 • • Сучасна філософська антропологія, основні концепції і перспективи їх розвитку.
 • • Людина в сучасному світі. Гуманізм. Постгуманізм. Трансгуманізм.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Для участі в конференції необхідно надіслати до 12 вересня 2019 року поштою або E-mail (skovoroda.m@gmail.com):

 • • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc));
 • • електронну версію доповіді (диск/e-mail; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc)):
 • 1) обсяг статті – до 12 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.);
 • 2) посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12–14];
 • 3) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту;
 • • анотацію (500 зн.), що містить ключові слова (укр., англ. мови).

Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Л. Ушкалова.

Відкриття конференції відбудеться 27 вересня 2019 року в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Інформацію про час та місце реєстрації, а також інформацію про час від’їзду автобусу для учасників читань буде повідомлено в офіційному листі-запрошенні.

 • Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань,
 • на сайті www.skovoroda.in.ua, e-mail: skovoroda.m@gmail.com
 • тел.: [+38 067] 951- 22-94 – Іван Васильович Карпенко,
 • доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Харківського
 • національного університету імені В.Н.Каразіна
 • [+38 099]47-04-818 – Мицай Наталія Іванівна, директор ОКЗ “НЛММ Г.С.Сковороди”

Запрошуємо 28-29 вересня 2018 року взяти участь у ХХVІ Харківських міжнародних сковородинівських читаннях

ТВОРЧІСТЬ Г.С. СКОВОРОДИ ЯК МЕТАТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ПАМ’ЯТІ МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА

Під час конференції планується розглянути такі питання:
 • • Сковорода: філософ, поет, мораліст, пророк? Проблеми осмислення спадщини великого українця
 • • Українська культура, погляд крізь сторіччя: Сковорода і сучасна українська культурологія
 • • Філософія тексту: лінгвофілософія, культурна семантика, логіка і текстологія
 • • «Бути людиною»: заповіт від Мирослава Поповича.
Завантажити Інформаційний лист

Конференції 2017 року

20 травня 2017 року відбудеться

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Політики пам’яті української культури»

Завантажити інформаційний лист:

Інформаційний лист "Політики пам'яті української культури" !--break-->

_______________________________________________________________________________

Шановні колеги!

Запрошуємо 30 вересня – 1 жовтня 2017 року взяти участь у ХХV ХАРКІВСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ СКОВОРОДИНІВСЬКИХ ЧИТАННЯХ «Філософ – співрозмовник світу: діалог, комунікація, консенсус» (до 295-річчя з дня народження Г.С. Сковороди)

Завантажити інформаційний лист:

Інформаційний лист !--break-->

_______________________________________________________________________________

Запрошуємо узяти участь у

XII студентські сковородинівські читання

«Мистецтво жити: актуальність філософії»

Читання відбудуться 8-9 листопада 2017 року в Національному літературно-меморіальному музеї Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3.

Завантажити інформаційний лист:

Інформаційний лист

14 травня 2016 року відбудеться

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАТОРИ: з історії сковородинознавства»

Завантажити інформаційний лист:

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАТОРИ: з історії сковородинознавства»

Творчість Григорія Сковороди, цієї знакової особистості, осмислюється в різних стратегіях уже понад два століття. Про нього писали історики, філологи, філософи, богослови, педагоги, про нього складали вірші й писали романи. Від першої біографії, писаної Михайлом Ковалинським, розвідок Александра Хашдеу, через Дмитра Багалія, Миколу Сумцова, яскраву інтерпретацію Дмитра Чижевського, і до сьогодення – до справжнього «сковородинського буму» в українській гуманістиці, як його назвав Леонід Ушкалов, пишучи про розквіт сковородинських студій у незалежній Україні та світі. Зрештою, саме час поговорити про тих, хто долучився до інтерпретацій творчого спадку «українського перворозума», про тих, чиї наукові, публіцистичні чи прозові й поетичні твори роблять для нас Сковороду зрозумілішим, актуальнішим або й загадковішим і ще більш непізнаним.

Під час всеукраїнської наукової конференції у Національному літературно-меморіальному музеї Г.С. працюватимуть секції:

 • • філософії
 • • літературознавства
 • • краєзнавства
 • • музеєзнавства та охорони культурної спадщини

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Для участі в конференції необхідно надіслати до 17 квітня 2016 року поштою або e-mail (skovoroda.m@gmail.com):

 • • Заявку для участі в конференції (бланк заявки додається);
 • • Тези доповіді (диск/E-mail) обсягом 2-3 друковані сторінки подаються українською мовою, інтервалом 1, шрифтом Times New Roman 12 розміру, всі береги– 2 см; вирівнювання по ширині.
 • Цитати подаються у лапках « ». Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95–96] [див.: 2; 5; 7].

Посилання на твори Г.Сковороди подавати за академічним виданням 1973 року або за Повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Ушкалова Л.В. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні і стилістичні помилки відповідальність несуть автори матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

Відкриття конференції відбудеться 14 травня 2016 року о 10.00 в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань,

на сайті www.skovoroda.in.ua, e-mail: skovoroda.m@gmail.com

[+38 057] 64-94-140, [+38 066] 19-93-127 – Олена Петрівна Рибка

!--break-->

_______________________________________________________________________________

Шановні колеги!

Запрошуємо 23-24 вересня 2016 року взяти участь у ХХІV ХАРКІВСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ СКОВОРОДИНІВСЬКИХ ЧИТАННЯХ «АНТИЧНІ ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ: ДО 2400 РІЧЧЯ АРІСТОТЕЛЯ»

Інформаційний лист

Під час конференції планується розглянути такі питання:

 • 1. Філософська і наукова спадщина Арістотеля – проблеми дослідження, інтерпретації, переклади, видання.
 • 2. Аристотелівська традиція в світовій філософії: аристотелізм античності, середньовіччя, Нового та Новітнього часу.
 • 3. Антична спадщина в філософській думці України. Сковорода і Арістотель.
 • 4. Сучасне осмислення античної етики і політичної філософії.
 • 5. Метафізика, онтологія і епістемологія в просторі філософії від античності до сьогодення.
 • 6. Філософські проблеми освіти: античні уроки для сучасного світу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Для участі в конференції необхідно надіслати до 7 вересня 2016 року поштою або E-mail (skovoroda.m@gmail.com):
  • <заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc));
  • • електронну версію доповіді (диск/e-mail; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc)):
  • 1) обсяг статті – до 12 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.);
  • 2) посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12–14];
  • 3) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту;
  • • анотацію (500 зн.), що містить ключові слова (укр., англ. мови).

  Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Ушкалова Л.В. 2010 року.

  Заплановано випуск збірника матеріалів Читань. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

  Відкриття конференції відбудеться 23 вересня 2016 року в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

  Інформацію про час та місце реєстрації, а також інформацію про час від’їзду автобусу для учасників читань буде повідомлено в офіційному листі-запрошенні.

  Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань

  • www.skovoroda.in.ua, e-mail: skovoroda.m@gmail.com
  • тел.: [+38 067] 9512294 – Іван Васильович Карпенко, доктор філософських наук, професор
  • [+38 057] 64-94-140, [+38 066] 19-93-127 – Олена Петрівна Рибка, заступник директора з наукової роботи ОКЗ «НЛММ Г.С.Сковороди»

  • ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ
  • у ХХІI Харківських міжнародних сковородинівських читаннях
  • СУЧАСНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ І. КАНТА: PRO ET CONTRA», присвячених 290-річчю з дня народження І. Канта
  • Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________
  • Домашня адреса ________________________________________________
  • _______________________________________________________________
  • Домашній телефон, е-mail ________________________________________
  • Місце роботи __________________________________________________
  • Службова адреса _______________________________________________
  • _______________________________________________________________
  • Службовий телефон, факс, е-mail __________________________________
  • Науковий ступінь, учене звання _____________________________________
  • Посада ________________________________________________________
  • Тема доповіді __________________________________________________
  • _______________________________________________________________
  • Запланована секція _____________________________________________
  • Необхідність житла на час проведення конференції:
  • • кількість днів перебування у Харкові _______________________________
  • Дата «____» _________________ 20__ р.
  • Підпис ___________________________

  Запрошуємо 28-29 вересня 2018 року взяти участь у ХХVІ Харківських міжнародних сковородинівських читаннях

  ТВОРЧІСТЬ Г.С. СКОВОРОДИ ЯК МЕТАТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ПАМ’ЯТІ МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА

  Під час конференції планується розглянути такі питання:
  • • Сковорода: філософ, поет, мораліст, пророк? Проблеми осмислення спадщини великого українця
  • • Українська культура, погляд крізь сторіччя: Сковорода і сучасна українська культурологія
  • • Філософія тексту: лінгвофілософія, культурна семантика, логіка і текстологія
  • • «Бути людиною»: заповіт від Мирослава Поповича.
  Завантажити Інформаційний лист

  _______________________________________________________________________________

  Запрошуємо узяти участь у

  ХІ студентських Сковородинівських читаннях

  «БУКВАР МИРУ: ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ЖИТТЯ»

  ХІ студентські Сковородинівські читання «БУКВАР МИРУ: ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ЖИТТЯ»

  Читання відбудуться 8-9 листопада 2016 року в Національному літературно-меморіальному музеї Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3.

  Під час читань планується розглянути такі питання:

  • • Політія (соціальна філософія) Сковороди
  • • Свобода особистості у сучасному світі
  • • Щастя ХХІ сторіччя: чи мав рацію Сковорода?
  • • Сродність як шлях досягнення миру душевного

  Для участі в конференції необхідно надіслати до 4 жовтня 2016 року поштою або e-mail (skovoroda.m@gmail.com):

  • • заявку для участі в конференції (авторська довідка: прізвище, ім'я, навчальний заклад, факультет, курс, домашня адреса, телефон);
  • • тези доповіді в електронному вигляді (диск/e-mail) та роздруковані (пошта або особисто);
  • • рекомендація, прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь наукового керівника студентської роботи.

  Тези доповіді до 2 друкованих сторінок подаються українською мовою, інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman 14 розміру, всі береги 2 см; вирівнювання по ширині. Посилання на джерела виконувати за зразком [1, с. 3], де 1 – номер у списку літератури, 3 – номер сторінки. Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Ушкалова Л.В. 2010 року (наявна для вільного користування на сайті skovoroda.org.ua).

  Розширений розклад Читань із зазначенням тем доповідей буде сформовано після одержання заявок на виступи.

  Заплановано випуск збірника матеріалів Читань. Науково-методична рада залишає за собою право відбору матеріалів.

  Додаткову інформацію можна отримати

  в Оргкомітеті Сковородинівських читань, e-mail: skovoroda.m@gmail.com

  тел.: [+38 057] 64-94-140, [+38 066] 19-93-127 – Олена Петрівна Рибка.


  _______________________________________________________________________________

  16 травня 2015 року відбудеться

  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

  «ИСКАТЬ И УДИВЛЯТЬСЯ ЗНАЧИТ ТО ЖЕ»,

  присвячена 100-річчю від дня народження Тронька Петра Тимофійовича

  Доктор історичних наук, професор, академік НАНУ, голова правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, редактор пам'яткознавчих та краєзнавчих журналів і книг, Почесний громадянин Богодухівського району, Петро Тронько (1915-2011), був одним із фундаторів Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, керував роботами з відзначення 250-річчя Григорія Сковороди в 1972 році, зробив значний внесок у сковородознавчі дослідження.

  Під час традиційної всеукраїнської наукової конференції у Національному літературно-меморіальному музеї Г.С.Сковороди відбудеться круглий стіл “Роль особистості в історії науки”, а також працюватимуть секції:

  • краєзнавства
  • музеєзнавства та охорони культурної спадщини
  • філософії
  • літературознавства
  Під час конференції планується обговорення питань:
  • Внесок Петра Тронька у збереження культурної спадщини
  • Академічна сковородіана
  • Стратегія відзначення 300-річчя від дня народження Г.С.Сковороди
  • Наукові школи Харківщини
  • Культурна стратегія регіону
  • Культура в умовах децентралізації
  • Культурні і креативні індустрії

  Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

  Для участі в конференції необхідно надіслати до 17 квітня 2015 року поштою або e-mail (skovoroda.m@gmail.com):

  • Заявку для участі в конференції (бланк заявки додається);
  • Тези доповіді (диск/E-mail) до 2 друкованих сторінок подаються українською мовою, інтервалом 1, шрифтом Times New Roman 12 розміру, береги: праве – 2 см, ліве – 2,5 см, нижнє та верхнє – 2 см; вирівнювання по ширині.

  Цитати подаються у лапках « ». Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95–96] [див.: 2; 5; 7].

  Посилання на твори Г.Сковороди подавати за академічним виданням 1973 року або за Повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Ушкалова Л.В. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні і стилістичні помилки відповідальність несуть автори матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

  Відкриття конференції відбудеться 16 травня 2015 року о 10.00 в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

  Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань, на сайті www.skovoroda.in.ua, e-mail: skovoroda.m@gmail.com [+38 057] 64-94-140, [+38 066] 19-93-127 – Олена Петрівна Рибка

  Організатори конференції:

  Харківська державна обласна адміністрація

  Департамент культури і туризму

  ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди»

  Національна спілка краєзнавців України

  Фундація П.Т.Тронька

  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка

  Кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування», філософії і історії України


  _______________________________________________________________________________

  Запрошуємо узяти участь у Х студентських Сковородинівських читаннях «"Друг твой Варсава": актуальність ідей Григорія Сковороди»

  Читання відбудуться 6 листопада 2015 року в Національному літературно-меморіальному музеї Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Під час читань планується розглянути такі питання:

   • Естетичні погляди Григорія Сковороди
   • Етика (моральна філософія, практична філософія) у творчості Григорія Сковороди і сьогоденні
   • Філософія гідності: моральні імперативи Сковороди і сьогодення
   • Спроби осучаснення образу Григорія Сковороди: мистецтво, наука, побут

   Для участі в конференції необхідно надіслати до 1 жовтня 2015 року поштою або e-mail (skovoroda.m@gmail.com):

   • • заявку для участі в конференції (авторська довідка: прізвище, ім'я, навчальний заклад, факультет, курс, домашня адреса, телефон);
   • • тези доповіді в електронному вигляді (диск/e-mail) та роздруковані (пошта або особисто);
   • • рекомендація, прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь наукового керівника студентської роботи.
   Тези доповіді до 2 друкованих сторінок подаються українською мовою, інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman 14 розміру, береги: праве – 2 см, ліве – 2,5 см, нижнє та верхнє – 2 см; вирівнювання по ширині. Посилання на джерела виконувати за зразком [1, с. 3], де 1 – номер у списку літератури, 3 – номер сторінки. Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Ушкалова Л.В. 2010 року (наявна для вільного користування на сайті skovoroda.org.ua).

   Розширений розклад Читань із зазначенням тем доповідей буде сформовано після одержання заявок на виступи.

   Заплановано випуск збірника матеріалів Читань. Науково-методична рада ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди» залишає за собою право відбору матеріалів.

   Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань, e-mail: skovoroda.m@gmail.com тел.: [+38 057] 64-94-140, [+38 097] 87-54-001 – Ірина Миколаївна Щербак
   _________________________________________________________________________________

   Шановні колеги!

   Запрошуємо 26-27 вересня 2014 року взяти участь у ХХIІ Харківських міжнародних Сковородинівських читаннях «Сучасність філософії І. Канта: pro et contra», присвячених 290-річчю з дня народження І. Канта

   Під час конференції планується розглянути такі питання:

   • • І. Кант і Г. Сковорода: шляхи Просвітництва.
   • • Актуальність критичної філософії: спадщина І. Канта у сучасному світі.
   • • Етико-політичні принципи І. Канта у контексті суспільно-політичних трансформацій глобального світу.
   • • Естетика І. Канта і сучасна культура: мистецтво, медіа, повсякденність.
   • • Наука, освіта і університет: сучасні проблеми та перспективи.
   • • Людина, людство, людяність: природа та/або свобода.

   Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. Для участі в конференції необхідно надіслати до 7 вересня 2014 року поштою або E-mail (skovoroda.m@gmail.com)

   :
   • • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Butko.doc));
   • • електронну версію доповіді (диск/e-mail; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами + обсяг сторінок (Butko12.doc)):
   • 1) обсяг статті – до 12 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.);
   • 2) посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12–14];
   • 3) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту;
   • • анотацію (500 зн.), що містить ключові слова (укр., англ. мови).

   Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Ушкалова Л.В. 2010 року (наявна для вільного користування на сайті skovoroda.org.ua).

   Заплановано випуск збірника матеріалів Читань. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

   Відкриття конференції відбудеться 26 вересня 2014 року в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

   Інформацію про час та місце реєстрації, а також інформацію про час від’їзду автобусу для учасників читань буде повідомлено в офіційному листі-запрошенні.

   Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань

   • www.skovoroda.in.ua, e-mail: skovoroda.m@gmail.com
   • тел.: [+38 067] 9512294 – Іван Васильович Карпенко, доктор філософських наук, професор
   • [+38 057] 64-94-140, [+38 066] 19-93-127 – Олена Петрівна Рибка, заступник директора з наукової роботи ОКЗ «НЛММ Г.С.Сковороди»

   • ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ
   • у ХХІI Харківських міжнародних сковородинівських читаннях
   • СУЧАСНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ І. КАНТА: PRO ET CONTRA», присвячених 290-річчю з дня народження І. Канта
   • Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________
   • Домашня адреса ________________________________________________
   • _______________________________________________________________
   • Домашній телефон, е-mail ________________________________________
   • Місце роботи __________________________________________________
   • Службова адреса _______________________________________________
   • _______________________________________________________________
   • Службовий телефон, факс, е-mail __________________________________
   • Науковий ступінь, учене звання _____________________________________
   • Посада ________________________________________________________
   • Тема доповіді __________________________________________________
   • _______________________________________________________________
   • Запланована секція _____________________________________________
   • Необхідність житла на час проведення конференції:
   • • кількість днів перебування у Харкові _______________________________
   • Дата «____» _________________ 20__ р.
   • Підпис ___________________________   Запрошуємо узяти участь у ІХ студентських cковородинівських читаннях «ПИЛЬНУВАТИ Я БУДУ ДОРОГИ СВОЇ»: ЕЙДОС ДОРОГИ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ТА ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

   Читання відбудуться 7 листопада 2014 року в Національному літературно-меморіальному музеї Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Під час читань планується розглянути такі питання:

   • • Символ дороги у творчості Сковороди
   • • Життя як екзистенційна мандрівка
   • • Себепізнання: дорога до себе
   • • Людські різнопуття: сродна праця як запорука щасливого життя
   • • Обираючи шлях: моральний вибір людини ХХІ сторіччя
   • • Філософськими стежками Сковороди
   • • Туристичні стежки Слобожанщини

   Розширений розклад Читань із зазначенням тем доповідей буде сформовано після одержання заявок на виступи.

   Для участі в конференції необхідно надіслати до 1 жовтня 2014 року поштою або e-mail (skovoroda.m@gmail.com):

   • • заявку для участі в конференції (авторська довідка: прізвище, ім'я, навчальний заклад, факультет, курс, домашня адреса, телефон);
   • • тези доповіді в електронному вигляді (диск/e-mail) та роздруковані (пошта або особисто);
   • • рекомендація, прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь наукового керівника студентської роботи.
   Тези доповіді до 2 друкованих сторінок подаються українською мовою, інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman 14 розміру, береги: праве – 2 см, ліве – 2,5 см, нижнє та верхнє – 2 см; вирівнювання по ширині. Посилання на джерела виконувати за зразком [1, с. 3], де 1 – номер у списку літератури, 3 – номер сторінки. Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Ушкалова Л.В. 2010 року (наявна для вільного користування на сайті skovoroda.org.ua).

   Розширений розклад Читань із зазначенням тем доповідей буде сформовано після одержання заявок на виступи.

   Заплановано випуск збірника матеріалів Читань. Науково-методична рада ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди» залишає за собою право відбору матеріалів.

   Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань, e-mail: skovoroda.m@gmail.com тел.: [+38 057] 64-94-140, [+38 066] 19-93-127 – Олена Петрівна Рибка.