«Григорій Сковорода – 300» (2002–2022 рр.)Керівник проекту Гришин Іван Якович, директор Інституту інноваційного менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка.

Мета проекту – «створення в структурі регіонів-символів для забезпечення «сродної» праці сталої орієнтації як головної умови щастя кожної особистості і більшості в громаді». Як засоби здійснення цієї мети пропонуються запровадження новітніх технологій, виробництво екологічно чистої продукції, розвиток зеленого туризму в місцях, пов’язаних з Г. С. Сковородою та іншими видатними українцями, дослідження філософської спадщини мислителя в контексті проблем ХХІ сторіччя.