Запрошуємо 27-28 вересня 2019 року взяти участь у ХХVІI Харківських міжнародних сковородинівських читаннях «Проблема людини в філософії»Запрошуємо 27-28 вересня 2019 року взяти участь у ХХVІI Харківських міжнародних сковородинівських читаннях «Проблема людини в філософії»

Під час конференції планується розглянути такі питання:

 • • Людина як предмет філософського осмислення: антропологічна проблематика в історії філософії.
 • • Г.С. Сковорода про сутність, буття і призначенння людини.
 • • Філософія про життя і смерть. Філософська проблема сенсу людського існування.
 • • Сучасна філософська антропологія, основні концепції і перспективи їх розвитку.
 • • Людина в сучасному світі. Гуманізм. Постгуманізм. Трансгуманізм.
 • Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

  Для участі в конференції необхідно надіслати до 10 вересня 2019 року поштою або E-mail (skovoroda.m@gmail.com):

  • • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc));
  • • електронну версію доповіді (диск/e-mail; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc)):
  • 1) обсяг статті – до 12 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.);
  • 2) посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12–14];
  • 3) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту;
  • • анотацію (500 зн.), що містить ключові слова (укр., англ. мови).
  • Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Л. Ушкалова.

  Увага! Заплановано випуск збірника матеріалів до початку Читань, просимо звернути увагу на термін подання статті. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

  Відкриття конференції відбудеться 27 вересня 2019 року в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

  Інформацію про час та місце реєстрації, а також інформацію про час від’їзду автобусу для учасників читань буде повідомлено в офіційному листі-запрошенні.

  • Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань,
  • на сайті www.skovoroda.in.ua, e-mail: skovoroda.m@gmail.com
  • тел.: [+38 067] 951- 22-94 – Іван Васильович Карпенко,
  • доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Харківського
  • національного університету імені В.Н.Каразіна
  • [+38 099]47-04-818 – Мицай Наталія Іванівна, директор ОКЗ “НЛММ Г.С.Сковороди”