Наші виданняГригорій Сковорода: глобальне і національне: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, приуроченої 285 роковинам від дня народження українського Першорозума та 35-ій річниці створення літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди, 19 травня 2007 – 136 с.

Обласний комунальний заклад "Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди". Фотопутівник. Харків, 2007.

Григорій Сковорода в спогадах сучасників і народних легендах. Харків, 2007.

БІБЛІОГРАФІЯ ВИДАНЬ ХАРКІВСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ СКОВОРОДИНІВСЬКИХ ЧИТАНЬ

Тези доповідей харківських сковородинівських читань, присвячених 270-річчю з дня народження Григорія Савича Сковороди (24—25 листопада 1992 р). - Харків: ХДУ, 1992.- 192 с.

Тези доповідей II Харківських сковородинівських читань: Національна філософія: сучасне, минуле та перспективи. — Харків: ХДУ, 1993. - 216 с.

Григорій Сковорода і проблеми національної філософії: Матеріали II Харківських Міжнародних Сковородинівських читань: "Національна філософія: минуле - сучасне - перспективи", присвячених 200-річчю з дня смерті Г.С. Сковороди. - Харків, 1996.-159 с.

Матеріали III Харківських міжнародних Сковородинівських читань: "Філософія: класика і сучасність". – Харків, 1996. –119 с.

Культура у філософії XX століття: Матеріали IV Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків, Ун-т внутрішніх справ, 1997. – 428 с.

Проблема раціональності наприкінці XX століття: Матеріали V Харківських міжнародних Сковородинівських читань. - Харків, Ун-т внутрішніх справ, 1998. – 384 с.

Ідея справедливості на схилі XX століття: Матеріали VI Харківських міжнародних Сковородинівських читань. - Харків, Ун-т внутрішніх справ, 1999. – 288 с.

Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. – Харків, Центр Освітніх ініціатив, 2000. - 342 с. (На основі виступів учасників Харківських міжнародних Сковородинівських читань 29-30 вересня .2000 року на тему „Практична філософія та правовий порядок".)

Обрії комунікації та інтерпретації // Матеріали VIII Харківських міжнародних Сковородинівських читань. - X.: „Екограф", 2001. - 288 с.

Філософська спадщина Г.С.Сковороди і сучасність. Матеріали ІХ Харківських міжнародних Сковородинівських читань (до 280-річчя Г. С. Сковороди). – Х.: „Екограф", 2002. - 296 с.

Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії. Матеріали Харківських міжнародних Сковородинівських читань. У 2-х чачтинах. Ч. 1. – Х.:„Екограф",2003. - 240 с.

Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії. Матеріали X Харківських міжнародних Сковородинівських читань. У 2-х частинах Ч. 2. – X.: „Екограф", 2003. - 248 с.

Філософія і література // Матеріали XI Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Х.: Прометей-Прес, 2004. - 388 с.

Університетська філософія у ретроспективі та перспективі (до 200-річчя Харківської університетської філософії). Матеріали XII Харківських міжнародних Сковородинівських читань 25.02.2005 року. – X.: Науково-видавнича фірма "ЕКОГРАФ", 2005. -128 с.

Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава. Матеріали ХІІІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків: Прометей-Прес, 2005.-328 с.

Філософські стратегії XXI століття: Матеріали XIV Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. - 260 с.

Г.С. Сковорода і образи філософії. Збірка наукових статей / Науковий редактор О.М. Кривуля. - Харків: Майдан, 2007. - 240 с. (На основі доповідей учасників XV Харківських міжнародних Сковородинівських читань, які мали місце 6-7 жовтня 2007 р.)

Філософія і світ повсякденності. Збірка наукових статей / Науковий редактор О.М. Кривуля - Харків: АТОС, 2008. -316 с.

Творчість у філософії. Збірник наукових статей / Науковий редактор О.М. Кривуля. – Харків: АТОС, 2009. - 222 с.

Г. Сковорода і сучасна моральна філософія. Збірник наукових статей / Науковий редактор О.М. Кривуля. - Харків - Сковородинівка: Видавець Савчук О.О., 2010.-204 с.